ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "pardon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  pardon

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  แปลว่า นิรโทษกรรม

  ความหมายคล้ายกันกับ pardon

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "pardon"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
forgivepardon
absolvepardon
excusepardon
forgive and forgetpardon
let offpardon
exoneratepardon

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "pardon" เหมือนกับ "pardon"   ได้แก่