ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "name"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  name

  ความหมายคล้ายกันกับ name

  แปลว่า ชื่อ

  ความหมายคล้ายกันกับ name

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "name"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
designationname
surnamename
titlename
forenamename

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "name" เหมือนกับ "name"   ได้แก่