ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mend"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  mend

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  แปลว่า ซ่อม

  ความหมายคล้ายกันกับ fix

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  mend

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

  แปลว่า ซ่อม

  ความหมายคล้ายกันกับ cure

 • 3/5

  mend

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

  แปลว่า ซ่อม

  ความหมายคล้ายกันกับ heal

 • 4/5

  mend

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

  แปลว่า ซ่อม

  ความหมายคล้ายกันกับ mend

 • 5/5

  mend

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า ซ่อม

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mend"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
patch upfix
repairmend
put rightmend
put back togethermend
restoremend
fixmend