ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "large"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  large

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  large

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ขนาดใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ large

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "large"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
biggreat
fatlarge
obeselarge
enormouslarge
heavylarge
sizeablelarge
hugegreat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "great" เหมือนกับ "large"   ได้แก่