ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "high"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  high

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  แปลว่า สูง

  ความหมายคล้ายกันกับ high

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "high"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
loftyhigh
soaringhigh
elevatedhigh
tallhigh
high opinionrespect

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "high" เหมือนกับ "high"   ได้แก่