ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "flat"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  flat

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  แปลว่า แบน

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "flat"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
flushflat
evenflat
planeflat
smoothflat
levelflat
horizontalflat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "flat" เหมือนกับ "flat"   ได้แก่