ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "error"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  error

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  error

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ข้อผิดพลาด

  ความหมายคล้ายกันกับ error

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "error"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
faux pasmistake
fallacyerror
miscalculationerror
boo-booerror
misstepmistake
mistakeerror
blundererror
faulterror

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "mistake" เหมือนกับ "error"   ได้แก่