Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

big

ความหมายคล้ายกันกับ great

แปลว่า ใหญ่

หมวดหมู่ great 

Posted on by Admin

ความหมายคล้ายกันกับ fat

แปลว่า ใหญ่

หมวดหมู่ fat 

Posted on by Admin

ความหมายคล้ายกันกับ large

แปลว่า ใหญ่

หมวดหมู่ large 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary big แปลว่า:

 1. (adj) ขี้คุย, ขี้โม้

 2. (adj) ถวัลย์

 3. (adv) ประสบความสำเร็จ

 4. (adj) พุฒ

 5. (adj) มีความสำคัญหรือมีอิทธิพล

 6. (adj) มีชื่อ, ขึ้นชื่อ

 7. (adj) มีพลังมาก, ทรงพลัง, มีอำนาจสูง

 8. (adj) เขื่อง

 9. (adj) เติบโตแล้ว, เป็นผู้ใหญ่

 10. (adj) เทิ่ง

 11. (adj) เป้ง

 12. (adj) โต้ง

 13. (adj) โป้ง

 14. (adj) ใจกว้าง, ใจดี

 15. (adj) ใหญ่

 16. (adj) ใหญ่, ยิ่งใหญ่

 ภาพประกอบ

 • big เป็นหนึ่งใน great และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ big ความหมายคล้ายกันกับ great แปลว่า ใหญ่ หมวด great
 • big เป็นหนึ่งใน great และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ big ความหมายคล้ายกันกับ fat แปลว่า ใหญ่ หมวด fat
 • big เป็นหนึ่งใน great และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ big ความหมายคล้ายกันกับ large แปลว่า ใหญ่ หมวด large

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "big"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่