ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "big"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  big

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า ใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  big

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

  แปลว่า ใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ fat

 • 3/3

  big

  ความหมายคล้ายกันกับ large

  แปลว่า ใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ large

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "big"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
greatgreat
vastgreat
enormousgreat
largegreat
hugegreat
immensegreat
grandgreat