คำในภาษาไทย

เศรณี

อ่านว่าเส-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เศรณี หมายถึง:

  1. [เสนี] น. แถว, แนว; หมวด, หมู่, พวก. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • เศรณี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เศรณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"