คำในภาษาไทย

สุคติ

อ่านว่าสุก-คะ-ติ

Posted on by Admin

อ่านว่าสุ-คะ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สุคติ หมายถึง:

  1. [สุคะติ, สุกคะติ] น. ภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบาย, สวรรค์, เช่น ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติ. (ป., ส.).

EN-TH Dictionary สุคติ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. heaven

 ภาพประกอบ

  • สุคติ
  • สุคติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สุคติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"