คำในภาษาไทย

รัสสระ

อ่านว่ารัด-สะ-สะ-หระ

Posted on by Admin

อ่านว่ารัด-สะ-สะ-หฺระ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รัสสระ หมายถึง:

  1. [รัดสะสะหฺระ] น. สระที่มีเสียงสั้น ในภาษาบาลีได้แก่ อ อิ อุ, ในภาษาสันสกฤตได้แก่ อ อิ อุ ฤ ฦ, ในภาษาไทยได้แก่ อ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อํา ใอ ไอ เอา. (ป.).

EN-TH Dictionary รัสสระ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. short vowel

 ภาพประกอบ

  • รัสสระ
  • รัสสระ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รัสสระ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"