คำในภาษาไทย

บรรพชา

อ่านว่าบัน-พะ-ชา

Posted on by Admin

อ่านว่าบับ-พะ-ชา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บรรพชา หมายถึง:

  1. [บันพะ-, บับพะ-] น. การบวช เช่น บรรพชาเป็นกิจที่ทําได้ยาก, ถ้าใช้เข้าคู่กับคํา อุปสมบท บรรพชา หมายความว่า การบวชเป็นสามเณร อุปสมบท หมายความว่า การบวชเป็นภิกษุ. ก. บวช เช่น บรรพชาเป็นสามเณร. (ป. ปพฺพชฺชา; ส. ปฺรวฺรชฺยา).

 ภาพประกอบ

  • บรรพชา
  • บรรพชา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บรรพชา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"