คำในภาษาไทย

ถูปารหบุคคล

อ่านว่าถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถูปารหบุคคล หมายถึง:

  1. [-ระหะ-] น. บุคคลที่ควรนํากระดูกบรรจุสถูปไว้บูชา ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้น. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ถูปารหบุคคล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถูปารหบุคคล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"