คำในภาษาไทย ถาวร-, ถาวร

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

ถาวร-

อ่านว่าถา-วอ-ระ

Posted on by Admin

อ่านว่าถา-วะ-ระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ถาวร- ภาษาอังกฤษคือ:

  1. permanently

  2. permanent

  3. be permanent

คำในภาษาไทย

ถาวร

อ่านว่าถา-วอน

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ถาวร- ภาษาอังกฤษคือ:

  1. permanently

  2. permanent

  3. be permanent

 ภาพประกอบ

  • ถาวร-
  • ถาวร
  • ถาวร-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถาวร-"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"