คำอ่าน

ถาน

เป็นคำอ่านของฐาน

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของฐาน-

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถาน หมายถึง:

  1. น. ส้วมของพระ.

EN-TH Dictionary ถาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. monk's water closet

 ภาพประกอบ

  • ถาน
  • ถาน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"