คำในภาษาไทย

ถั่วดำ

อ่านว่าถั่ว-ดำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถั่วดำ หมายถึง:

  1. น. เมล็ดแก่ของถั่วฝักยาวชนิดที่เมล็ดสีดํา [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. cylindrica (L.) Van Elseltine] ในวงศ์ Leguminosae.

 ภาพประกอบ

  • ถั่วดำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถั่วดำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"