คำในภาษาไทย

ถัทธ

อ่านว่าถัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถัทธ หมายถึง:

  1. [ถัด] (แบบ) ว. แน่น, แข็ง, กระด้าง, เช่น อันว่าชูชกใจถัทธ. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์). (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ถัทธ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถัทธ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"