คำในภาษาไทย

ถลึงตา

อ่านว่าถะ-หฺลึง-ตา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถลึงตา หมายถึง:

  1. [ถะหฺลึง-] ก. ขึงตา.

EN-TH Dictionary ถลึงตา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. stare

 ภาพประกอบ

  • ถลึงตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถลึงตา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"