คำในภาษาไทย

ถลำ

อ่านว่าถะ-หฺลำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถลำ หมายถึง:

  1. [ถะหฺลํา] ก. ลํ้าล่วง เช่น ถลําเข้าไป, พลั้งพลาดตกลงไป เช่น ถลําลงคู.

EN-TH Dictionary ถลำ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. slip

  2. slip

 ภาพประกอบ

  • ถลำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถลำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"