คำในภาษาไทย

ถมอ

อ่านว่าถะ-หฺมอ

Posted on by Admin

อ่านว่าถะ-มอ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถมอ หมายถึง:

  1. [ถะหฺมอ, ถะมอ] น. หิน เช่น ดาดดําถมอทะมื่น. (ม. คําหลวง จุลพน).

 ภาพประกอบ

  • ถมอ
  • ถมอ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถมอ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"