คำในภาษาไทย

ถมปรักมาศ

อ่านว่าถม-ปฺรัก-มาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถมปรักมาศ หมายถึง:

  1. [-ปฺรักมาด] น. ถมเงินและทอง.

EN-TH Dictionary ถมปรักมาศ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pieces of niello worked in gold or silver designs

 ภาพประกอบ

  • ถมปรักมาศ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถมปรักมาศ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"