คำในภาษาไทย

ถนัด

อ่านว่าถะ-หฺนัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถนัด หมายถึง:

  1. [ถะหฺนัด] ก. สันทัด, ชํานาญ, เช่น ถนัดแต่งกลอน. ว. สะดวก เช่น เดินไม่ถนัด; ชัด, แม่นยํา, เช่น เห็นไม่ถนัด; เช่น, ราวกับ, เช่น ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้. (ตะเลงพ่าย), สนัด ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ถนัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. accurately

  2. conveniently

  3. be expert in/at

 ภาพประกอบ

  • ถนัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถนัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"