คำในภาษาไทย

ตลิ่ง

อ่านว่าตะ-หฺลิ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตลิ่ง หมายถึง:

  1. [ตะหฺลิ่ง] น. ส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่นํ้าลําคลอง.

EN-TH Dictionary ตลิ่ง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. river bank

 ภาพประกอบ

  • ตลิ่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตลิ่ง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"