คำในภาษาไทย

ตรุษจีน

อ่านว่าตฺรุด-จีน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรุษจีน หมายถึง:

  1. [ตฺรุด-] น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Bougainvillea glabra Choisy ในวงศ์ Nyctaginaceae ใบประดับสีม่วงแดง กลีบดอกสีขาวรวมติดกัน ปลูกเป็นไม้ประดับ.

EN-TH Dictionary ตรุษจีน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Chinese New Year

  2. Bougainvillea glabra Choisy

 ภาพประกอบ

  • ตรุษจีน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรุษจีน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"