คำในภาษาไทย

ตราบ

อ่านว่าตฺราบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตราบ หมายถึง:

  1. [ตฺราบ] น. ข้าง, ฟาก, ริม. สัน. จนถึง, เมื่อ, เช่น ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใด ก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้น.

EN-TH Dictionary ตราบ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. until

 ภาพประกอบ

  • ตราบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตราบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"