คำในภาษาไทย

ตระหง่าน

อ่านว่าตฺระ-หฺง่าน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระหง่าน หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺง่าน] ว. สูงเด่นเป็นสง่า.

EN-TH Dictionary ตระหง่าน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. loftily

  2. be eminent

 ภาพประกอบ

  • ตระหง่าน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระหง่าน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"