คำในภาษาไทย

ตรณี

อ่านว่าตะ-ระ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรณี หมายถึง:

  1. [ตะระนี] (แบบ) น. เรือ. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • ตรณี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"