คำในภาษาไทย

ดูกร

อ่านว่าดู-กอน

Posted on by Admin

อ่านว่าดู-กะ-ระ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ดูกร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Look here!

 ภาพประกอบ

  • ดูกร
  • ดูกร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดูกร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"