คำในภาษาไทย

ดาบส

อ่านว่าดา-บด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดาบส หมายถึง:

  1. [-บด] น. ผู้บําเพ็ญตบะคือการเผากิเลส, ฤษี. (ป., ส. ตาปส), เพศหญิงใช้ว่า ดาบสินี. (ป. ตาปสินี), ในบทกลอนใช้ว่า ดาวบส ก็มี เช่น ไปแต่งองค์ทรงไม้เท้าของดาวบส. (อภัย).

EN-TH Dictionary ดาบส ภาษาอังกฤษคือ:

  1. hermit

 ภาพประกอบ

  • ดาบส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดาบส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"