คำในภาษาไทย

ฐานกรณ์

อ่านว่าถาน-กอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฐานกรณ์ หมายถึง:

  1. [ถานกอน] (ไว) น. ที่ตั้งและเครื่องทําให้เกิดเสียงในการพูด.

EN-TH Dictionary ฐานกรณ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. alveolar ridge

 ภาพประกอบ

  • ฐานกรณ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฐานกรณ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"