คำอ่าน

ชาด

เป็นคำอ่านของชาติ

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของชาติ-

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของชาต

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของชาต-

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาด หมายถึง:

  1. น. วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ทํายาไทยหรือประสมกับนํ้ามันสําหรับประทับตราหรือทาสิ่งของ, ชาดที่มาจากเมืองจอแสประเทศจีนเรียก ชาดจอแส, ชาดที่มาจากเมืองอ้ายมุ่ยประเทศจีนเรียก ชาดอ้ายมุ่ย. ว. สีแดงสดอย่างหนึ่ง เรียกว่า สีแดงชาด.

EN-TH Dictionary ชาด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. vermilion

  2. cinnabar

 ภาพประกอบ

  • ชาด
  • ชาด
  • ชาด
  • ชาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"