คำในภาษาไทย

ชระดัด

อ่านว่าชฺระ-ดัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระดัด หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ดัด.

 ภาพประกอบ

  • ชระดัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระดัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"