คำในภาษาไทย

ชรอัด

อ่านว่าชฺระ-อัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรอัด หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. ชัด เช่น ลางหมู่งาชรอัดชรแอ้น. (ม. คําหลวง มหาราช).

 ภาพประกอบ

  • ชรอัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรอัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"