คำในภาษาไทย

ฉลอง

อ่านว่าฉะ-หฺลอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉลอง หมายถึง:

  1. [ฉะหฺลอง] (โบ) ก. ข้าม ในคำว่า ท่าฉลอง คือ ท่าสำหรับข้าม. (ข. ฉฺลง).

  2. [ฉะหฺลอง] ก. ทําบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี เช่น ฉลองพระ ฉลองหนังสือ ฉลองอายุ, จัดงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ เช่น ฉลองปริญญา, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ เฉลิม เป็น เฉลิมฉลอง.

  3. [ฉะหฺลอง] ก. จำลอง, รอง, แทน, ช่วย.

  4. [ฉะหฺลอง] ก. แทน, ทดแทน, เช่น ฉลองคุณ.

EN-TH Dictionary ฉลอง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. celebrate

  2. replace

  3. good-time it

 ภาพประกอบ

  • ฉลอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉลอง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"