คำในภาษาไทย

อ่านว่าฉอ

Posted on by Admin

อ่านว่าฉ้อ

Posted on by Admin

อ่านว่าฉะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมายถึง:

  1. [ฉอ, ฉ้อ, ฉะ] ว. หก, สําหรับประกอบหน้าศัพท์อื่น. (ป.).

  2. พยัญชนะตัวที่ ๙ นับเป็นพวกอักษรสูง.

 ภาพประกอบ

  • ฉ
  • ฉ
  • ฉ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฉ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"