คำในภาษาไทย

จิตนิยม

อ่านว่าจิด-ตะ นิ-ยม

Posted on by Admin

อ่านว่าจิด-ตะ-นิ-ยม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตนิยม หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความแท้จริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น. (อ. idealism).

EN-TH Dictionary จิตนิยม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. idealism

 ภาพประกอบ

  • จิตนิยม
  • จิตนิยม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตนิยม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"