คำในภาษาไทย

จันทรคราส

อ่านว่าจัน-ทะ-ระ คาด

Posted on by Admin

อ่านว่าจัน-ทฺระ-คฺราด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จันทรคราส หมายถึง:

  1. [-คฺราด] (ปาก) น. “การกลืนดวงจันทร์” ตามความเข้าใจของคนโบราณที่เชื่อว่าพระราหูอมดวงจันทร์, จันทรุปราคา ก็เรียก. (ส.).

EN-TH Dictionary จันทรคราส ภาษาอังกฤษคือ:

  1. lunar eclipse

  2. lunar eclipse

 ภาพประกอบ

  • จันทรคราส
  • จันทรคราส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จันทรคราส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"