คำในภาษาไทย

จัณฑาล

อ่านว่าจัน-ทาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จัณฑาล หมายถึง:

  1. [จันทาน] ว. ตํ่าช้า. น. ลูกคนต่างวรรณะ. (ส. จณฺฑาล ว่า ลูกที่บิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์).

EN-TH Dictionary จัณฑาล ภาษาอังกฤษคือ:

  1. untouchable

 ภาพประกอบ

  • จัณฑาล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "จัณฑาล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"