คำในภาษาไทย

คนธรรพ์

อ่านว่าคน-ทัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คนธรรพ์ หมายถึง:

  1. [คนทัน] น. ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความชํานาญในวิชาดนตรีและขับร้อง. (ส. คนฺธรฺว; ป. คนฺธพฺพ).

EN-TH Dictionary คนธรรพ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Gandharvas

 ภาพประกอบ

  • คนธรรพ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คนธรรพ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"