คำอ่าน

กะ-ถา-มัก-คะ-เทด-สะ-หฺนา

เป็นคำอ่านของกถามรรคเทศนา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กะ-ถา-มัก-คะ-เทด-สะ-หฺนา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กะ-ถา-มัก-คะ-เทด-สะ-หฺนา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"