คำอ่าน

กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา

เป็นคำอ่านของกตเวทิตา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"