คำในภาษาไทย

กลวิธี

อ่านว่ากน-ละ-วิ-ที

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กลวิธี หมายถึง:

  1. [กนละ-] น. วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชํานาญ.

EN-TH Dictionary กลวิธี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. strategy

 ภาพประกอบ

  • กลวิธี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กลวิธี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"