คำในภาษาไทย

กรรมการ

อ่านว่ากำ-มะ-กาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรรมการ หมายถึง:

  1. [กำมะกาน] น. บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานหรือกระทำกิจการบางอย่างซึ่งได้รับมอบหมาย, เมื่อรวมกันเป็นคณะ เรียกว่า คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา. (ส. กรฺม + การ; ป. กมฺม + การ).

  2. (โบ; กลอน) น. ผู้รับใช้ เช่น ข้าขอภักดีภูบาล เป็นทาสกรรมการ ไปกว่าจะสิ้นสุดสกนธ์. (เสือโค).

EN-TH Dictionary กรรมการ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. referee

  2. committee

  3. committeeman

 ภาพประกอบ

  • กรรมการ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรรมการ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"