คำในภาษาไทย

กรมท่า

อ่านว่ากฺรม-มะ-ท่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรมท่า หมายถึง:

  1. [กฺรมมะ-] (กฎ; โบ) น. ส่วนราชการในสมัยก่อนซึ่งอยู่ในสังกัดกรมพระคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและปกครองเมืองท่า. ว. สีขาบ, สีนํ้าเงินแก่, เรียกว่า สีกรมท่า.

EN-TH Dictionary กรมท่า ภาษาอังกฤษคือ:

  1. blue

  2. harbour department

 ภาพประกอบ

  • กรมท่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรมท่า"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"