คำในภาษาไทย

กรพินธุ์

อ่านว่ากอ-ระ-พิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรพินธุ์ หมายถึง:

  1. [กอระ-] น. ทับทิม เช่น จงแต่งเขนแต่งขันธ์ ผ้าเกราะพรรณรายแพร้ว ดยรดาษแก้วกรพินธุ์. (ม. คําหลวง มหาราช). (บางทีจะเพี้ยนมาจาก กุรุพินท์ ซึ่งตรงกับคำสันสกฤตว่า กุรุวินฺท = ทับทิม).

 ภาพประกอบ

  • กรพินธุ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรพินธุ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"