คำในภาษาไทย

กรณียะ

อ่านว่ากอ-ระ-นี-ยะ

Posted on by Admin

อ่านว่ากะ-ระ-นี-ยะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรณียะ หมายถึง:

  1. [กะระ-, กอระ-] น. กิจ. ว. อันควรทํา, อันพึงทํา. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • กรณียะ
  • กรณียะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรณียะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"