คำในภาษาไทย

กรณียกิจ

อ่านว่ากะ-ระ-นี-ยะ-กิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรณียกิจ หมายถึง:

  1. น. กิจที่พึงทำ, หน้าที่อันพึงทํา.

EN-TH Dictionary กรณียกิจ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. obligation

 ภาพประกอบ

  • กรณียกิจ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรณียกิจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"