คำในภาษาไทย

กรณี

อ่านว่ากะ-ระ-นี

Posted on by Admin

อ่านว่ากอ-ระ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรณี หมายถึง:

  1. [กะระ-, กอระ-] น. คดี, เรื่อง, เหตุ, เช่น ในกรณีนี้ = ในเรื่องนี้. (ป., ส. กรณี ว่า ที่เป็นเหตุกระทํา).

EN-TH Dictionary กรณี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. case

  2. case

 ภาพประกอบ

  • กรณี
  • กรณี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"