คำในภาษาไทย

กรกฎาคม

อ่านว่ากะ-ระ-กะ-ดา-คม

Posted on by Admin

อ่านว่ากะ-รัก-กะ-ดา-คม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรกฎาคม หมายถึง:

  1. [กะระกะ-, กะรักกะ-] น. ชื่อเดือนที่ ๗ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน. (ส. กรฺกฏ = ปู + อาคม = มา = เดือนที่อาทิตย์มาสู่ราศีกรกฎ); (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๔ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.

EN-TH Dictionary กรกฎาคม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. July

  2. July

 ภาพประกอบ

  • กรกฎาคม
  • กรกฎาคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรกฎาคม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"