คำในภาษาไทย

กรกฎ

อ่านว่ากอ-ระ-กด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรกฎ หมายถึง:

  1. [กอระกด] (แบบ) น. ปู เช่น กรกฎกุ้งกั้งมังกร. (ม. ร่ายยาว มหาพน); ชื่อกลุ่มดาวรูปปู เรียกว่า ราศีกรกฎ เป็นราศีที่ ๓ ในจักรราศี. (ส. กรฺกฏ; ป. กกฺกฏ).

EN-TH Dictionary กรกฎ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Cancer

 ภาพประกอบ

  • กรกฎ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรกฎ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"